อนุทิน 163656 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๔

ยามเมื่อเราโตขึ้น…เราจะเห็นเรื่องราวมากมายในชีวิต เพราะนั่นคือ “ประสบการณ์ของการใช้ชีวิต”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)