อนุทิน 163644 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๒๑

นั่งประชุมกับ ผอ.กองท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า…พี่บุษสอนหลานได้ดีมาก ๆ ให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตตั้งแต่ชีวิตในท้องทุ่ง จนถึงระดับไฮโซ…โตขึ้นเขาจะได้ใช้ชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งกับการเรียนรู้ชีวิตจากความเป็นจริงไงคะ

เรียนรู้…ได้จากชีวิตจริงของพวกเราความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การวางแผนและวางเป้าหมาย..คือจุดเริ่มต้นของการก้าวสผุ่ความสำเร็จในอนาคต..สุดยอดครับ