อนุทิน 163643 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๒๐

ฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า…คนจะมีคุณภาพได้นั้น…ขึ้นอยู่กับการสอนและวิธีการสอน การเรียนรู้ โดยเฉพาะการมีระบบ เช่น วิธีคิด กระบวนการคิด…การสอนต้องมาจากการสอนตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)