อนุทิน 163642 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๑๙

ช่วงปิดเทอม…โรงเรียนปิดแล้ว พี่ฟ้าครามไม่ขอไปเรียนพิเศษ แต่เรียนรู้อยู่บ้านด้วยตัวของเธอเอง เพราะเธออ่านหนังสือได้แล้ว…เธอบอกว่า อันดับแรกขอหนูเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะย่า ฟ้าฯ จะให้แม่อ้อมสอน…แล้วย่าก็เตรียมหนังสือชั้น ป.๒ ให้เธอเพื่อได้อ่าน…ช่วงนี้เธอเริ่มหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของเธอเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของเธอเองความเห็น (0)