อนุทิน 163638 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๑๗

เมื่อวาน พี่ฟ้าครามเห็นควายเล่นน้ำในบ่อน้ำในสวน เธอพูดว่า “ควายไม่เหมือนคน”…มีเหมือนแค่ตา…หู…คริ ๆ ๆ เธอเริ่มเป็นนักคิดวิเคราะห์แล้ว…ใครว่า “เด็กคิดไม่เป็น” คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)