อนุทิน 163637 - ต้นโมกข์

3 คำแนะนำย่อยในการสร้างบทสนทนาเพื่อการประเมิน ตอนจบ

เธอจะสังเกตว่าเอกสารเหล่านี้ควรจะเร็ว และไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเขียนมากมายนัก หากเธอรู้จุดมุ่งหมายในการเรียนตั้งแต่เริ่มแรก ต่อมาเพียงแค่ติกเท่านั้น ไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายเลย

แทนที่จะคิดว่าการประเมินต้องเป็นเรื่องใหญ่ แต่เราสามารถใช้บทสนทนาในการประเมินนักเรียนด้วยวิธีการที่เดิมพันน้อย และเครียดน้อย เราสามารถเลือกบทสนทนาที่จะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ แต่เราควรเตรียมคำถามเพื่อวัดระดับความเข้าใจของเด็กไว้ก่อน

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าครูได้ทำอยู่เป็นประจำแล้ว การสนทนากับนักเรียนทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และนำสามารถนำไปสู่การเรียนที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Andrew Miller. 3 Tips for Using Conversation for Assessment

https://www.edutopia.org/article/3-tips-using-conversations-assessment

เขียน 10 Mar 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)