อนุทิน 163635 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. float (โฟลต์) = อยู่หรือเหนือของเหลว หรือ ลอย เช่น

I don’t like to see plastic bags floating in the ocean. ฉันไม่ชอบเห็นถุงพลาสติกลอยอยู่เหนือมหาสมุทรเลย

  1. sink (ซิงค์) = จมลงไปในของเหลว หรือจม เช่น

The boat sprung a leak and started to sink. เรือมีรูรั่ว และเริ่มจมลงไปแล้ว

เขียน 10 Mar 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)