อนุทิน 163633 - ต้นโมกข์

All men’s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone—-Blaise Pascal

ความทุกข์ของมวลมนุษย์เกิดจากไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวได้—ปาสคาล

เขียน 10 Mar 2019 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)