อนุทิน 163629 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๑๔

สิ้นปีนี้…ครอบครัวของน้องสาวของฉัน น้าต้นจะออกจากงานบริษัทญี่ปุ่นแล้ว และปีหน้าน้าหมูของลูกภัคร - ลูกเพรียงพ่อของพี่ฟ้าครามก็จะเกษียณเช่นกัน เพราะบริษัทของญี่ปุ่น,จีน จะจ้างคนทำงานจนถึงอายุ ๕๕ ปีเท่านั้น…พวกเราจะได้มาอยู่กันฉันพี่น้องเช่นเหมือนตอนเด็ก ๆ เมื่อวานน้องเพรียงพ่อของพี่ฟ้าคราม จึงไปจัดการที่ดินที่รกให้กับน้าหมู…เรื่องแบบนี้นายถนัดมากลูก เพราะมันคือ วิถีชีวิตที่นายเลือกเอง…เก่งมากค่ะ “ทักษะชีวิต” ที่นายทำได้ด้วยตัวของนายเองความเห็น (0)