อนุทิน 163627 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๑๒

จากคราวที่ตำแหน่งยุบในคราวเมื่อเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อ เกือบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมานั้น…สองคนเราเท่านั้น ที่ดั้นด้นหนีจากตรงที่แห่งนั้น มาพึ่งใบบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏ…ด้วยการสอบโอนมาทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จวนถึงเวลาที่พวกเราจะได้หยุดพักกันแล้ววววววว…ความเห็น (0)