อนุทิน 163616 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๙

นั่งศึกษา คดี ๕ Case…ในหลักของการเป็นผู้บริหาร สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการบริหาร นั่นคือ ดุลยพินิจ ทำให้เห็นว่า การที่คนเราจะมีดุลยพินิจที่ดีได้นั้น สืบเนื่องมาจากคน ๆ นั้น ต้องมีการศึกษา มีพื้นฐานที่มั่นคง แข็งแรง รู้จริง รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง จึงเกิดความเชื่อมั่น ฯลฯ แล้วจะนำพาให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการทำงานในหน้าที่ให้ดีได้อย่างมาก ๆ…และจะทำให้ปัญหาในการทำงานนั้น ลดน้อยลงได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)