อนุทิน 163610 - อาจารย์ต้น

3 คำแนะนำย่อยในการสร้างบทสนทนาเพื่อการประเมิน ตอนที่ 2

  1. การเตรียมบทสนทนา: ในการออกแบบเพื่อนำบทสนทนามาประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เธอจะต้องสร้างรายการของคำถามที่มีเนื้อหาเฉพาะเพื่อถามนักเรียนเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเธอกำลังได้หลักฐานเพื่อการเรียนรู้ของพวกนักเรียน

คำถามทั่วไป และตัวที่บอก (prompts) เช่น เธอกำลังเรียนรู้เรื่องอะไร (What are you learning about?) และบอกฉันเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Tell me about that) เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการให้นักเรียนมีการพูด แต่เธอต้องหาคำถามเฉพาะ และตัวบอก (prompt) ให้ได้ เธออาจเริ่มต้นที่การทบทวนจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (learning target)ในหน่วยนั้น และสร้างคำถามที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และรวมถึงจุดมุ่งหมายอื่นๆที่เธอให้กับนักเรียนของเธอ

เธอสามารถใช้คำถามที่เป็นลำดับขั้น (sequence the question) เพื่อที่จะสืบค้นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น และหาหลักฐาน—-เธอไม่จำเป็นต้องใช้คำถามเป็นข้อๆในคำถามที่เตรียมไว้ เธอสามารถใช้คำถามที่ง่ายๆ และครอบคลุมทักษาการคิด เช่น เธอสังเกตเห็นอะไรใน….? (What did you notice in…..?) หรือแบ่งปันตัวละครที่ทำเมื่อ……(Share the character did when….) ต่อจากนั้นจึงเริ่มคำถามที่ต้องใช้ระดับการคิดขั้นสูง เช่น เธอคิดอะไรเกี่ยวกับ…. (What do you think….?) หรือ เธอจะทำนายเรื่องนี้ได้ไหมหาก…. (What would you predict would happen if….) สิ่งนี้ทำให้นักเรียนแบ่งปันประสบการณ์ที่แตกต่างกันในการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถทำให้เธอประเมินได้อย่างถูกต้องมมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญก็คือการู้ว่าเธอต้องการประเมินเรื่องอะไร และมีจุดมุ่งหมายอยู่ในใจเพื่อการตั้งคำถาม และตะล่อมให้นักเรียนเกิดการคิด จงใช้คำถามในฐานะที่เป็นสื่อมากกว่าเป็นต้นฉบับ (script)

มันสำคัญที่จะมีการถอดความ (paraphrase) กับนักเรียน เมื่อพวกเขากำลังแสดงถึงการเรียนรู้ ในฐานะที่เป็นบางสิ่งที่เธอกำลังฟัง และนักเรียนทำหลักฐานการเรียนรู้ให้แจ่มแจ้ง หากเธอไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ หรือพวกเขาอาจอธิบายบางสิ่งที่ง่ายเกินไปโดยไม่ดูข้อเท็จจริง (oversimplification) หรืออธิบายผิดก็ตาม

แปลและเรียบเรียงจาก

Andrew Miller. 3 Tips for Using Conversation for Assessment

เขียน 08 Mar 2019 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)