อนุทิน 163606 - พ.แจ่มจำรัส

มีบางคนกล่าวว่า เขาสร้างโลกไว้ 2 ใบ ส่วนตัวผม สร้างโลกไว้หลายใบ ซ้อนในโลกอีกหลายใบ โลกหนังสือ ผมทั้งอ่านและเขียน โลกละคร ร้องไห้ หัวเราะ โลกของชีวิต ผมเป็นทั้งคนดีและคนเลว โลกแห่งความฝัน ฝันดีฝันร้าย ฝันกลางวันฝันกลางคืน และบางวันบางคืนก็ไม่เคยฝัน โลกของจิต ทั้งซึมเศร้าและตื่นรู้ ทั้งมืดและสว่าง โลกส่วนตัว สูงซ่อนเร้น เสแสร้ง อยู่เป็น ตามกระแส โลกแห่งความเป็นจริง ไม่รู้ทั้งที่รู้ ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเรา และ อีกหลายๆโลก ที่ปิดบัง ซ่อนเร้น สลับซับซ้อน ย้อนแย้ง ………………. 15.03 น. 8 มีนาคม 2562

เขียน 08 Mar 2019 @ 15:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #โลกหลายใบความเห็น (0)