อนุทิน 163604 - ต้นโมกข์

3 คำแนะนำย่อยในการสร้างบทสนทนาเพื่อการประเมิน ตอนที่ 1

การประเมินตามสภาพจริงไม่ได้หมายถึงการใช้แต่ข้อสอบเท่านั้น แต่การสัมภาษณ์ หรือการคุยอย่างไม่เป็นทางการถือเป็นทางเลือกที่ดีแบบหนึ่ง คำว่าการประเมินตามสภาพจริง (assessment) มีการใช้อย่างหลากหลาย และก่อให้เกิดความกังวลกับทั้งครูและนักเรียน อย่างไรก็ตาม พวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าการประเมินตามสภาพจริงนั้นไม่ได้เป็นแบบที่หลายคนนึกถึงแน่ มันน่าจะหมายถึง ความเข้าใจว่าเราอยู่ที่ใดในระบอบการเรียนรู้ของเรา เพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนกันต่อไปถึงแนวทางการเรียนรู้ มันต้องเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ทรงความหมาย และเป็นธรรมชาติ

วิธีการหนึ่งในการออกแบบการประเมินตามสภาพจริงใหม่คือการทักษะทางบทสนทนา เพื่อการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน จริงๆแล้ว บทสนทนาบ่อยครั้งที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการประเมิน บางครั้งการให้แต่ข้อทดสอบอาจข่มขู่นักเรียน แต่การพูดคุยอาจเป็นวิธีการทรงประสิทธิภาพที่สุดในการประเมินการเรียนรู้ โครงงาน หรือ ภาระงาน อาจการใช้เวลามากในการวัดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ หรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติมากกว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อการประเมิน บทสนทนายังอาจเป็นทางเลือกที่เสนอแก่นักเรียน โดยปล่อยให้พวกเด็กๆตัดสินใจว่าจะแสดงการเรียนรู้ของเขาอย่างไร

แปลและเรียบเรียงจาก

Andrew Miller. 3 Tips for Using Conversation for Assessment

เขียน 07 Mar 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)