อนุทิน 163602 - อาจารย์ต้น

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. ignore (อิ๊ก นอร์) = ไม่ให้ความสนใจต่อบางสิ่งหรือบางคน เช่น

He ignore his angry colleague. เขาไม่สนใจกับเพื่อนร่วมงานที่กำลังโกรธของเขา

  1. heed (ฮีต) = ให้ความใส่ใจต่อบางสิ่ง เช่น คำแนะนำ หรือการเตือน เช่น

We should heed the advice of our elders. พวกเราควรใส่ใจต่อคำแนะนำของคนที่อาวุโสของเรา

เขียน 07 Mar 2019 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)