อนุทิน 163601 - เพชรน้ำหนึ่ง

-07/03/2562 -บันทึกจดหมายเหตุชีวิต -ศึกษาตามอัธยาศัย -วันสตรีสากล2019 https://www.gotoknow.org/posts/660314

เขียน 07 Mar 2019 @ 16:39 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ๆ ๆ ๆ คุณเพชรฯ คนเก่ง ขยันสู้งานคร้า

… พลังสตรี สร้างสรรค์โลกา อิ อิ … ขาดฉันแล้วเธอจะหนาว ๕ ๕ ๕