อนุทิน 163589 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. put on = สวมใส่เสื้อผ้า หรือปรุงใบหน้ากับร่างกาย เช่น

Before any important meeting, I put on a tie. ก่อนการประชุมที่สำคัญจะเริ่มขึ้น ฉันขอใส่เน็คไทล์ก่อน

  1. take off = ถอดเสื้อผ้า หรือชะล้างสิ่งปรุงใบหน้าหรือร่างกาย เช่น

I always take off my makeup before going to sleep at night. ฉันจะชำระล้างเครื่องประทินผิวของฉันเสมอๆก่อนไปนอน

เขียน 06 Mar 2019 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)