อนุทิน 163587 - พ.แจ่มจำรัส

มนุษย์เป็นสัตว์ที่เอนเอียงเข้าข้างตัวเอง แม้จะหาที่ปรึกษาแต่ก็ปักธงเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน ดังนั้น หมอดูหรือที่ปรึกษาที่ไม่เอนเอียงมาฝ่ายตนจึงเป็นหมอดูที่ไม่แม่นและเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือไม่ได้

                                             .............

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

เขียน 06 Mar 2019 @ 10:51 () แก้ไข 15 Mar 2019 @ 11:48, ()


ความเห็น (0)