อนุทิน 163585 - ต้นโมกข์

อะไรคือลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ตอนที่ 3

การตรวจสอบการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง

ลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีความสำคัญนั้นเห็นได้ชัดเจนว่ามาจากการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง เพราะมีการกำหนดพิจารณานักเรียนในทุกๆมิติ เมื่อเราวางแผนการสอน จากความรู้ขั้นพื้นฐาน (Foundation Knowledge) (การพิจารณาว่าอะไรเป็นและอะไรไม่เป็น) มาถึงการประยุกต์ใช้ (Application) (ซึ่งโดยอุดมการณ์แล้ว ต้องเป็นสิ่งแตกต่างสำหรับเด็กแต่ละคน) มาถึงการบูรณาการ (Integration) (การแสดงให้เรารู้ว่าเขาศึกษาอะไร) มาถึงมิติของความเป็นมนุษย์ (Human Dimension) (ซึ่งเด็กเป็นศูนย์กลางมากที่สุด) มาถึง การเอาใจใส่ และการเรียนรู้วิธีการเรียน ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นการยึดหลักสูตร หรือการยึดสถาบัน แต่จะเป็นเด็กเป็นศูนย์กลางมากกว่า

แปลและเรียบเรียงจาก

Terry Helick. What is the taxonomy of significant learning?

เขียน 05 Mar 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)