อนุทิน 163581 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๗

ใกล้สอบปิดเทอมแล้ว…ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ย่าสั่งให้พี่ฟ้าครามเก็บหนังสือที่ใต้โต๊ะมาบ้าน โดยยอมทนลำบากแบกหนังสือกลับไป กลับมานิดหนึ่ง เพราะย่าต้องการทบทวนวิชาใหักับเธอ…เมื่อวานเย็น เธอนำวิชาภาษาไทยมาทำที่บ้าน เธอบอกว่า “เยอะมากเลยย่าวันนี้ เพราะคุณครูไม่ได้สอนพิเศษในตอนเย็น” ย่าเห็นเธอนั่งทำด้วยตัวของเธอเอง…เธอทำได้ด้วยตัวของเธอเอง เสร็จแล้วย่านำสมุดนั้นมาเปิดดูตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย…ย่าอดอมยิ้มให้กับเธอไม่ได้พร้อมชมเธอว่า “เก่งมากลูก…หนูทำได้และทำถูกทุกข้อ”…ทำให้ย่าคิดว่า เธอเหมือนลุงภัคร เธอเก่งภาษาไทย เธอเขียน เธอคิดได้ด้วยตัวของเธอเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)