อนุทิน 163570 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. spend (สเปน) = ใช้เงินเพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่าง เช่น

I spent a lot of money on my mom’s birthday present. ฉันใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อของขวัญในวันเกิดแม่

  1. save (เซฟ) = เก็บเงินไว้ เช่น

My old care is unreliable, so I’m saving for a new car. รถคันเก่าดูไม่ค่อยดีแล้ว ฉันจึงเก็บเงินไว้เพื่อคันใหม่

เขียน 04 Mar 2019 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)