อนุทิน 163567 - ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึงเเนวทางในการพัฒนามิใช่ Product การเขียนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องอาศัยผู้รู้ที่มีประสบการณ์ สารสนเทศที่ถูกต้องและทัศนคติที่ดีต่อการนำไปสู่การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต้องการการใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานเช่น 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปีส่วนแผนงานหรือยุทธวิธีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเเต่กาลเวลา บริบทและเเรงกระทำทางประวัติศาสตร์

เขียน 03 Mar 2019 @ 19:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #ยุทธศาสตร์การพัฒนา#แผนพัฒนา



ความเห็น (0)