อนุทิน 163564 - อาจารย์ต้น

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. catch (แคช) = รับ ได้รับ เช่น

He threw me the baseball, and I caught it. เขาขว้างลูกเบสบอลให้กับฉัน และฉันก็รับมันได้

  1. miss (มิส) = พลาด รับไม่ได้ เช่น

He threw me the baseball, and I missed it. เขาขว้างลูกเบสบอลให้กับฉัน แต่ฉันรับมันไม่ได้

เขียน 03 Mar 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)