อนุทิน 16356 - กวิน

กวิน

หนังสือรวมบทกวีแห่งชีวิต ชื่อ เงาสะท้อน ของ ปิยะพันธ์ จัมปาสุต @ เงาสะท้อน 25 ก.ค. 51 โดย กิเลน ประลองเชิง

หกสิบปีมีกัลยาณมิตร            เติมเต็มให้ชีวิตมีแก่นสาร
มีมิ่งดอกไม้ ลดามาลย์          จะต้องการสิ่งใดไปกว่านี้
ผ่านทุกข์ก็รับรู้แล้วปล่อยวาง   ทุกข์ ก็คือความว่างตามวิถี
ผ่านสุขทั้งสิ้นก็ยินดี              สุขก็ปีติปลื้มเมื่อเป็นไป

กลอนนี้มีความเห็นที่เกือบจะถูกต้องก็ตรงที่ว่า

ผ่านทุกข์ก็รับรู้แล้วปล่อยวาง   ทุกข์ ก็คือความว่างตามวิถี
ผ่านสุขทั้งสิ้นก็ยินดี              สุขก็ปีติปลื้มเมื่อเป็นไป

สุขทุกข์ เป็นหนึ่งใน โลกธรรม 8 เวลามีสุข ก็ทำให้ใจฟู เวลามีทุกข์ก็ทำให้ใจแฟบ ถ้าเรายังยินดีกับสุข เราก็ต้องยินดีกับทุกข์ ถ้าเราไม่ยินดีกับสุข เราก็จะไม่ยินดีกับทุกข์ (มองเห็น สุขทุกข์แล้วรู้เท่าทันว่า มันเป็นเรื่อง ธรรมดา ไม่ยินดี หรือเสียใจ วางใจเป็นกลางๆ) ปล. ในกลอนดูเหมือนคนแต่งจะปล่อยวางทุกข์ ได้แล้ว แต่ยังไม่ปล่อยวางสุข

เขียน 25 Jul 2008 @ 10:30 () แก้ไข 25 Jul 2008 @ 10:50, ()


ความเห็น (0)