อนุทิน 163551 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๓

ความคิด…กระบวนการความคิด มีความสำคัญมาก ๆ กับการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)