อนุทิน 163550 - ต้นโมกข์

จากการแปลเรื่องการว้าก ผมพบว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้รุ่นพี่ลงมาว้ากน้อง ส่วนหนึ่งเพราะความฝินในการว้าก หากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่มีระบบที่ดีกว่าการว้ากน้อง ระบบนี้ยังคงดำรงอยู่ต่อไป

เขียน 01 Mar 2019 @ 05:38 ()


ความเห็น (0)