อนุทิน 163542 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงข้ามกัน

  1. fall (ฟอล) = ตกลงมาจากที่สูง เช่น

An apple fell from the tree onto the ground. แอ๊ปเปิลตกลงมาากต้นลงสู่พื้นดิน

  1. rise (ไร้ส) = เคลื่อนไปสู่ที่สูงกว่า เช่น

The plane rises into the sky. เครื่องบินทะยานสู่ฟ้า

เขียน 28 Feb 2019 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)