อนุทิน 163538 - ต้นโมกข์

ในเศรษฐศาสตร์เมืองแบบซ้าย กฎที่ควบคุมการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็คือกฎเศรษฐกิจ กฎนี้เป็นภาวะวิสัย หมายถึงเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ มันสะท้อนแนวโน้มที่จะต้องเป็นไปในกระบวนการเศรษฐกิจ กฎนี้ดำรงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรับรู้ หรือไม่รับรู้มันก็ตาม

เขียน 27 Feb 2019 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)