อนุทิน 163531 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. reward (หรี้ วอร์ด) = ให้เจตคติเชิงบวกกับพฤติกรรมที่ดี หรือให้กำลังใจ เช่น

The teacher rewarded good behavior with stickers. ครูให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีโดยการใช้ตัวสติกเกอร์

  1. punish (พั้น นิช) = ลงโทษ หรือให้ผลที่ไม่น่าพึงปรารถนากับพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น

My parents punished me by not allowing me to watch TV. พ่อแม่ทำโทษฉันโดยการไม่ให้ดูทีวี

เขียน 26 Feb 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)