อนุทิน 163522 - Wasawat Deemarn

ลูกศิษย์บางคนฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าครูกำลังสอนอะไร ในขณะที่บางคนไม่ฉลาดพอที่ก้าวอคติในใจของตัวเองได้ มิฉะนั้น พระพุทธองค์คงไม่เปรียบเป็นดอกบัว ๔ เหล่าหรอก ;)…

เขียน 26 Feb 2019 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)