อนุทิน 163519 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๑

ช่วงนี้…ย่าจะสอนและทบทวนวิชาที่พี่ฟ้าครามได้เรียนมาในเทอม ๒…เนื่องจากพรุ่งนี้ ทางโรงเรียนจะสอบวิชาคณิตศาสตร์…ภาษาอังกฤษ…วิทยาศาตร์…ผลการเรียนเมื่อเทอมที่ ๑ เธอได้ผล “ดีเยี่ยม”…ซึ่งเธอมิได้เรียนพิเศษกับเพื่อน ๆ คนอื่น แต่มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับปู่และย่าที่บ้านในตอนเย็นแทนความเห็น (0)