อนุทิน 163514 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๘๘๖ ]

“ภารกิจ”

…………………………

สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๖๑

พรุ่งนี้จะสอบประมวลความรู้ ๑ วิชา ๒ หมู่เรียน

สัปดาห์หน้าเข้าสู่สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาค

ตอนนี้เตรียมข้อสอบยังไม่เสร็จ รอคณะไลโซกราฟ

การตรวจงาน ก็ต้องเร่งมือมากขึ้น

…………………………

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เขียน 25 Feb 2019 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)