อนุทิน 163509 - สายชล แซ่จิว

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เขียน 25 Feb 2019 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)