อนุทิน 163505 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๙

ช่วงบ่าย…นั่งคุยงานกับน้อง ๆ ที่จะไปช่วยการประเมินค่างานให้กับน้องเจ้าหน้าที่ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)