อนุทิน 163501 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๗

ทุกคนมี…”ความเชื่อ” เป็นของตัวเอง และความเชื่อของแต่ละคน มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)