อนุทิน 163500 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๖

คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่…รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้…ดังนั้น อย่ากระทำตนเป็นผู้อวดรู้ คริ ๆ ๆ

๑. ทักษะการเอาตัวรอด

๒. ทักษะความรับผิดชอบ

๓. ทักษะอนาคต

๔. ทักษะการตัดสินใจ

๕. ทักษะการเปลี่ยนแปลง

๖. ทักษะกลยุทธ์

๗. ทักษะการเจรจาต่อรอง

๘. ทักษะการเป็นผู้นำ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง เพราะโลกปัจจุบันเมื่อมีความรู้ นำความรู้นั้นมาปรับ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดความเห็น (0)