อนุทิน 163496 - ต้นโมกข์

ในความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองฝ่ายซ้าย ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เคยปรากฏความสัมพันธ์ทางการผลิต 5 ประเภทด้วยกัน คือ ระบอบคอมมูนบุพกาล ระบอบทาส ระบอบศักดินา ระบอบทุนนิยม และระบอบสังคมนิยม ในขณะเดียวกันก็คือวิถีการผลิตอยู่ 5 ชนิดด้วย แบบวิถีการผลิตหนึ่งถูกแทนที่ด้วยวิถีการผลิตอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของการผลิต

เขียน 24 Feb 2019 @ 19:01 ()


ความเห็น (0)