อนุทิน 163493 - อาจารย์ต้น

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. borrow (บ้อโร่ว) = ขอยืม เช่น

Bart is borrowing a book from Lisa. บาร์ทกำลังยืมหนังสือจากลิซา

  1. lend (เลนด์) = ให้ยืม เช่น

Lisa lent a book to Bart. ลิซาให้ยืมหนังสือแก่บาร์ท

to borrow something from someone

to lend something to someone

เขียน 24 Feb 2019 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)