อนุทิน 163486 - ต้นโมกข์

ดังนั้นรูปแบบกรรมสิทธิ์ในปัจจัยทางการผลิตจึงมีบทบาทชี้ขาดในความสัมพันธ์ทางการผลิต มันเป็นรากฐานของของความสัมพันธ์ทางการผลิต เนื่องจากคนเรามีความสัมพันธ์ทางการผลิตแตกต่างกัน เช่น บางสังคมรูปแบบกรรมสิทธิ์อยู่ในมือของชนชั้นเจ้า หรือเศรษฐีหรือนายทุน ดังนั้นคนเราจึงต้องแย่งชิงรูปแบบกรรมสิทธิ์มาเป็นของตัวให้ได้

เขียน 23 Feb 2019 @ 19:01 ()


ความเห็น (0)