อนุทิน 163480 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๔

ช่วงเช้าวันนี้…เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ วันนี้มีเรื่องต่าง ๆ มากมายในการนำเข้าที่ประชุม…ปกติของทุก ๆ วันที่ฉันชอบมาทำงานแต่เช้า ๆ ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหลังจากที่กรรมการเข้าร่วมประชุมไปแล้ว…ฝึกนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามาตั้งแต่เด็ก ๆ จนติดเป็นนิสัย จะมาก่อนเวลาที่จะเข้าประมาณเกือบ ๑ ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัว…เพราะนี่คือ การครองตน ในการวัดคุณธรรมความดีของตนเองอีกเรื่องหนึ่ง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เหมือนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่แก้ว เพราะเราอาจเป็นคนรุ่น Gen BabyBoomer มังคะ คริ ๆ ๆ