อนุทิน 16348 - wwibul

  ติดต่อ

กสิกรไทยเผยคนไทยกว่า 61% ไม่รู้ข่าวการจัดตั้ง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า

ในอนาคต ก่อนฝากเงิน ผู้ฝากควรวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและงบดุลของธนาคารก่อนฝากเงินคล้ายที่นักลงทุนทำก่อนการตัดสินใจลงทุน ?

ข้อมูลประเภท rating ของหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารนั้น ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นตัวประเมินความเสี่ยงในการฝากได้ดีแค่ไหน ?

  เขียน:  

ความเห็น (0)