อนุทิน 163479 - อาจารย์ต้น

ภายใต้สภาพสังคมที่ปัจจัยการผลิตเป็นกรรมสิทธิ์ของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลิตผลก็ใช้ร่วมกันทั้งสังคม แต่เมื่อใดที่ปัจจัยการผลิตถูกยึดครองไปในชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งแล้ว คนที่ยึดปัจจัยการผลิตไว้ได้ ก็เหยียบย้ำคนที่ไม่มีปัจจัยทางการผลิต

เขียน 22 Feb 2019 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)