อนุทิน 163478 - ต้นโมกข์

ประชาธิปไตยที่ค่อยๆเลือนหายไป ตอนจบ

การอุทิศให้กับมวลชน

Chatri กล่าวว่า “สิ่งนี้เป็นอนุสาวรีย์แรกที่สร้างหลังจากการปฏิวัติปี 1934 และมันถูกทำเพื่อมวลชน ในส่วนฐาน จะเป็นรูปปั้นนูนแสดงให้เห็นถึงครอบครัวเกษตร ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าอนุสาวรีย์นี้ทำเพื่อสามัญชน”

Chatri หวังว่ารัฐบาลจะอนุรักษ์อนุสาวรีย์อย่างระมัดระวัง ไม่ว่ามันอยู่ที่ไหน หรืออาจถูกทำลายไปแล้วก็ได้

“มันถูกสร้างมาเป็นอนุสาวรีย์เฉพาะที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรนำมันกลับมาในสภาพเดิมๆ และให้อยู่ในที่เดิม และหาทางสร้างที่จอดรถให้คนที่เข้ามาใช้ MRT ดีกว่า หากมันไม่สามารถกลับมาสร้างที่เดิมได้ ควรนำมันไปอยู่ที่ Wat Phrasrimahathat บางเขน ซึ่งเป็นที่อยู่ใกล้ๆ และหากหาที่ไม่ได้ กรมศิลปากรสมควรมาอนุรักษ์ และแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อคนรุ่นหลังจะได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

เขาหวังว่ารัฐบาลในอนาคตต้องปรึกษานักวิชาการ และฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนที่จะทำอะไรกับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์

แปลและเรียบเรียงจาก

Phatarawadee Phataranawik . Disappearing democracy

เขียน 22 Feb 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)