อนุทิน 163476 - ต้นโมกข์

กริยาที่แตกต่างกัน

  1. sit (ซิท) = นั่ง เช่น

Please come in and sit down. โปรดเข้ามา และนั่งลง

  1. stand (สแตน) = ยืน เช่น

Please stand next to your other classmates. กรุณายืนข้างเพื่อนร่วมชั้นของคุณ

เขียน 22 Feb 2019 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)