อนุทิน 163475 - prayat duangmala

วางแผนจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา หัองเรียนอนุบาลเพื่อน้อง..ที่ ร.ร.ไม่มีห้องเรียนอนุบาล ตั้งแต่ยกพื้นสูงขึ้น กลัวเด็กตก จึ่งให้เด็กทำกิจกรรมที่ห้องประชุม ห้อง อเนกประสงค์

เขียน 22 Feb 2019 @ 16:50 ()


ความเห็น (0)