อนุทิน 163472 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๒

“ความคิด…ที่แตกต่าง” อาจมาจากวัยที่เราต่างกัน…มีทางเดียว คือ ใช้เหตุผลนำมาหักล้างกันเท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)