อนุทิน 163469 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๙

มันมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายบนโลกนี้…ที่บางคนก็ยังมิได้ที่จะเรียนรู้…เหมือนเช่นตัวของฉันเอง…และก็อาจจะไม่ได้พบเจอเช่นตัวฉันเอง…มันจึงเป็นที่มาของ “เรื่องเล่า…”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)