อนุทิน 163466 - อาจารย์ต้น

วิถีการผลิตต้องประกอบไปด้วยพลังการผลิต และ ความสัมพันธ์ทางการผลิต สำหรับความสัมพันธ์ทางการผลิต หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในกระบวนการผลิต ความสัมพันธ์ทางการผลิตประกอบไปด้วย

-ปัจจัยการผลิตเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร?

-ฐานะของคนเราในการผลิต และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของพวกเขาเป็นอย่างไร?

-การแบ่งปันผลิตผลของแรงงาน

เขียน 21 Feb 2019 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)