อนุทิน 163452 - ต้นโมกข์

กริยาที่ตรงกันข้ามกัน

  1. show (โฉว) = ให้ใครบางคนเห็นสิ่งบางอย่าง หรือแสดง เช่น

Kevin showed me a picture of his children. เควินแสดงให้ฉันภาพของลูกๆของเขา

  1. hide (ไฮนด์) = ปิดบังสิ่งของจากใครบางคน ซ่อน ไม่ให้เห็น เช่น

He hid the present behind his back เขาซ่อนของขวัญไว้ข้างหลัง

เขียน 20 Feb 2019 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)