อนุทิน #16345

พระธรรมนำทางให้พ้นทุกข์ พระธรรมนำสุขเกษมสารน์ พระธรรมนำสู่พระนฤพาน พระธรรมนำท่านพบสุขจริง.

เขียน:

ความเห็น (0)