อนุทิน 16345 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

พระธรรมนำทางให้พ้นทุกข์ พระธรรมนำสุขเกษมสารน์ พระธรรมนำสู่พระนฤพาน พระธรรมนำท่านพบสุขจริง.

เขียน 25 Jul 2008 @ 00:54 ()


ความเห็น (0)